Distilasyon Ünitesi - Distillation Unit

      Distilasyon, iki yada daha çok bileşenden oluşan bir karışımın ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir.Distilasyon işlemi sırasında buhar faz daha uçucu olan a bileşeni tarafından zenginleşirken,sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan b bileşenince zenginleşir.Fakat yüzde yüz a içeren bir buhar faz elde edilmez.
       Başka bir ifadeyle bütün bileşenlerin uçucu olmak kaydıyla yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir.İki yada daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir.


Distilasyonun oluşabilmesi için en temel şart denge pozisyonuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde buhar fazın sıvı fazdan değişik bileşene sahip olmasıdır.Buhar ve sıvı gaz bileşimleri aynı olursa distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez.
Birbirinden değişik verileri göz önüne alırsak distilasyon çeşitlerinin sınıf sınıf ayrılması mümkündür.Çalışma pozisyonuna göre sürekli-kesikli,çoklu sistem-besleme akımına göre iki sistem,çok akım-alınan ürün akımının sayısına göre tek akım,tuz katkılı-ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik,kolon iç yapısına göre raflı kolon-dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür.
Destilasyon normal distilasyon,fraksiyonlu distilasyon,su buharı distilasyon ve kuru distilasyon olarak dörde ayrılır.Birde normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda yapılan destilasyon türü olan vakum destilasyon türü bulunmaktadır.
Bumerang - Yazarkafe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder