Katalizör özel tasarım

          Merhaba arkadaşlar burada özel bir çalışma olan ve plastik reaksiyon katalizörü tasarlamıştım.
Şimdi katalizör de nedir diyebileceğinizi düşünerek aşağıda aşıklamasını yapıyorum.
Katalizör bir kimyasal tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran ve tepkime sonrasında kimyasal yapısında bir değişiklik meydana gelmeyen maddelerdir.
Katalizörün tepkime üzerinde yaptığı bu değişikliğe kataliz denir. Kataliz olayı, katalizör ve reaktantlar aynı fazda ise homojen kataliz (ör: gaz-gaz, sıvı-sıvı, katı-katı), katalizör ve reaktantlar farklı fazda olduğunda ise heterojen kataliz olarak adlandırılır(ör: gaz-sıvı, sıvı-katı, katı-gaz). Heterojen kataliz mekanizmaları hala tam olarak aydınlatılmış değildir.
Emeğe saygı göstermeniz dileğiyle...

English

Hello friends ,Catalyst , a chemical reaction activation energy which increases by lowering the reaction rate and the reaction occurs after a change in the chemical structure are substances. Catalyst on the reaction catalyzed by this change does is called. Catalysis, the catalyst and reactants are in phase homogeneous catalysis (eg, gas-gas, liquid-liquid, solid-solid), the catalyst and the reactants of different phase than in the heterogeneous catalysis is referred to as (eg, gas-liquid, liquid-solid, solid -gas).Heterogeneous catalysis mechanisms are still not fully clarified.

Respect to labor
Thanks
Bumerang - Yazarkafe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder