Piroliz Tesisi - Pyrolysis Plant www.disamakine.com

  
           Piroliz, organik maddelerin oksijensiz ortamda ısıtılarak gaz, katı veya sıvı ürünlere dönüşmesi işlemidir ve atıkların inert, vakum veya indirgen (hidrojen) gibi ortamlarda katalizörlü veya katalizörsüz, sıcaklık etkisiyle bozundurulması temeline dayanır. Bozunma sırasında sıcaklık etkisi ile atığın yapısında bağ kopmaları veya zincir kırılmaları sonunda gaz, sıvı ve katı ürünler oluşur.


        Piroliz sonucunda elde edilen ürünler, karbon içeriği bakımından zengin olan katı ürünler ve yoğunlaşabilen veya gaz ürün olarak alınan uçuculardır. Katı, sıvı ve gaz ürünlerin miktarları kullanılan atık hammaddesine ve uygulanan piroliz koşullarına göre farklılık gösterir. Yüksek ısıl değere sahip kaliteli yakıt karakterinde olan sıvı ürünler ikincil özelliklerine bağlı olarak alt fraksiyonlara ayrıştırılarak daha yüksek değerlere ulaştırılabilirler. Gaz ürün hidrokarbonlardan oluşur ve yüksek ısıl değere sahiptir. Katı ürünler ise karbonca zengindirler ve sanayide veya tarımda farklı kullanım alanları vardır.


         Çizimlerle ilgili yorumlar ve eleştiriler yapabileceğiniz açık bir platformdur  TeknikResimHane bu  sebeble istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz.

Diğer yayınlarımızı da okumanızı ve paylaşmanızı tavsiye ederiz.

                                                                                   TeknikResimHane   
                                                                                          Demir Can


Engilsh

      Pyrolysis can be defined as a thermal decomposition that converts organic compounds into gas, liquid and solid products in the absence of oxygen. Pyrolysis is based on the degredation of waste, with or without catalyst, at inert, vacuum or hydrogen environment.
During the degredation, bond rupture and ring fragmentation of waste occur, which finally generates liquid products together with non-condensable gases and solid chars.


     The pyrolysis products are carbon rich solid product and condensable or non condensable volatiles. The quantities of solid, liquid and gas products vary according to production conditions and type of raw material. The liquid products, which have high calorific value, can be used directly as fuel or can be distilled to their sub-fractions in order to upgrade their fuel potential. Gaseous product consists of hydrocarbons, therefore, has high calorific value. Solid products are rich in carbon and have various application areas in agriculture and industry.http://www.disamakine.com/disa-piroliz
Bumerang - Yazarkafe

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder