Kanalizasyon Çamuru Piroliz Tesisi

      Piroliz işlemi daha önceki konularımda da belirttiğim gibi atık maddeleri oksijensiz ortamda ayrışma işlemidir.Bu işlem sonucu açığa gaz,yağ ve karbon çıkar. Piroliz sistemi bir geri dönüşüm sistemidir.Dünyada halihazırda kullanılan fakat Türkiye'de henüz tam anlamı ile gelişememiş sistemdir.
     Sizlerle   paylaştığım  ve  projesini  hazırladığım  çizim Kanalizasyon  çamurları için tasarlanmış olup vidalı reaktör tipidir.


       
  Çevrenin gittikçe kirlendiği bir zamandayız.Öyle ki doğa kendi ekosistemin de kendisini temizleyebilecek kapasitede olmasına rağmen kirlilik bu kapasiteyi aşmış durumdadır.Geri dönüşüm işte bu alanda devreye giriyor ve çevreye zarar veren atıkları zehirli gaz salınımı yapmadan işe yarar maddelere dönüştürüyor.Bu sistem hayvansal atıklar,evsel atıklar,ormansal atıklar,medikal atıklar ve endüstriyel atıkların geri dönüşmesini sağlayabiliyor.
      Piroliz işlemi sonrasında elde edilen ürünler karbon içeriği bakımından zengin olan katı ürünler ve yoğunlaşabilen veya gaz ürün olarak alınan uçucuardır.Yoğuşan gaz yağ olarak elde edilmektedir.Katı, sıvı ve gaz ürünlerin miktarları kullanılan atık hammaddesine ve uygulanan piroliz koşullarına göre farklılık gösterir. Yüksek ısıl değere sahip kaliteli yakıt karakterinde olan sıvı ürünler ikincil özelliklerine bağlı olarak alt fraksiyonlara ayrıştırılarak daha yüksek değerlere ulaştırılabilirler. Gaz ürün hidrokarbonlardan oluşur ve yüksek ısıl değere sahiptir. Katı ürünler ise karbonca zengindirler ve sanayide veya tarımda farklı kullanım alanları vardır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder